nowa ustawa konsumencka 2014,ustawa o prawach konsumenta,

Radość konsumentów, niezadowolenie przedsiębiorców czyli nowa ustawa konsumencka

Sejm przyjął nową ustawę o prawach konsumenta, teraz obowiązująca od trzynastego czerwca ustawa jest całkowicie zgodna z założeniami dyrektywy unijnej. Z punktu widzenia konsumenta jest ona bardziej korzystna niż obowiązujące do tej pory ustalenia, ale sprzedawcy są mniej zadowoleni. istnieje obawa, że szczególnie małe sklepy nie poradzą sobie w nowych realiach i nie będą w stanie dostosować swoich założeń biznesowych do nowych wymagań.

nowa ustawa konsumencka

Nowa ustawa konsumencka 2014 chroni przede wszystkim konsumenta i wprowadza nowe zasady w sprzedaży internetowej. W Polsce brakowało do tej pory szczegółowych przepisów określających prawa kupujących w e sklepach. Wydłużono czas szczególnej ochrony konsumenckiej związany z domniemaniem o wadzie ukrytej, istniejącej już w czasie zakupu. Teraz na reklamację będziemy mieli rok. Korzystne dla klientów jest także ograniczenie ilości napraw wadliwego towaru, teraz producent mógł wiele razy naprawiać zakupiony towar, obecnie to konsument decyduje czy chce naprawy czy nowy towar.

Kupujący w sklepie internetowym ma teraz czternaście dni na odstąpienie od umowy, natomiast sprzedawca bezwzględnie musi poinformować klienta o takiej możliwości. Nowa ustawa zwiększa odpowiedzialność reklamacyjną sklepu, ale jednocześnie ujednolica przepisy sprowadzając je do prawa cywilnego. Tak naprawdę oznacza to, że teraz nowe przepisy przywracają pojęcie wady towaru i wprowadzają zasady rękojmi. Jest to rozwiązanie przyjazne dla konsumenta, ale zwiększa ryzyko prowadzenia biznesu przez sprzedawców.

Reklamy
ustawa o prawach konsumenta, ustawa konsumencka, nowe prawo konsumenckie

Kiedy kupimy bubel

Ceny wszystkiego co nas otacza, a co można kupić drastycznie windują ku górze. O ile większość z nas taką postać rzeczy zwala na szalejący już na całym świecie kryzys, o tyle warto także dostrzec, iż wraz z ceną nie idzie w górę także jakość produktów. Jak przedstawia się sytuacja z żywnością wie z pewnością każdy z nas.

ustawa konsumencka, ustawa o prawach konsumenta, nowe prawo konsumenckie 2014

W przypadku ubrań, urządzeń elektrycznych czy też wszelkich innych produktów, sprawa wcale nie wygląda bardziej kolorowo. Według obserwacji coraz większej liczby ludzi, z czym zgadzają się coraz to kolejne osoby, urządzenia oraz ubrania mają się psuć aby ludzie sięgali po kolejne. Po części jest to prawda, jeszcze całkiem niedawno istniały niezawodne marki telefonów komórkowych, które przetrwały niejeden upadek i inne przygody i nadal działają. Niestety dziś już jest nieco inaczej. Prawdą jest także, iż nie wielu ludzi zdaje sobie sprawę z faktu, iż za równo w naszym kraju jak i w wielu innych obowiązuje ustawa o prawach konsumenta.

Między innymi, nie każdy z nas wie, że już sam paragon daje nam co najmniej dwu miesięczną gwarancję na każdy produkt jaki kupiliśmy. Oczywiście mowa tutaj o ubraniach, butach, urządzeniach elektrycznych i wielu innych. W  świetle prawa, w przypadku zepsucia się takiej rzeczy, przed upływem 2 miesięcy, upoważnia nas do żądania zwrotu pieniędzy. Niektóre obuwia oraz sprzęty mają gwarancję producenta, która obowiązywać może przez znacznie dłuższy czas. Aby jedna w razie nieprzyjemnych niespodzianek, móc ubiegać się o zwrot pieniędzy, musimy przechowywać paragon lub też kartę gwarancyjną. Paragon może w dość szybkim czasie stać się nie czytelny dlatego warto zrobić ksero, które również jest akceptowane.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę o prawach konsumenta

ustawa o prawach konsumenta, nowa ustawa konsumencka, regulamin sklepu internetowego,Wejście w życie nowej ustawy o prawach konsumenta zbliża się wielkimi krokami, warto więc przyjrzeć się bliżej jej zapisom. W mediach zwraca się uwagę przede wszystkim na zmiany, które dotyczą handlu w sklepach internetowych, okazuje się jednak, że z przepisami ustawy powinny zapoznać się również osoby kupujące w sklepach stacjonarnych.

Jedna z bardziej istotnych zmian dotyczy samego zawarcia umowy, jeszcze przed jej podpisaniem na przedsiębiorcy spocznie obowiązek szczegółowego zaznajomienia klienta ze wszystkimi znajdującymi się w niej warunkami. Co ważne, zasada ta dotyczyć będzie nie tylko umów zawieranych w sklepie, ale i tych, które zawierane są na odległość, szczególny nacisk położony jest zaś na koszty, które klient będzie musiał ponieść w związku z wejściem w życie porozumienia.

nowa ustawa konsumencka 2014,nowa ustawa konsumencka,nowa ustawa konsumencka,Zmiany dotyczą także odstąpienia od umowy. Dziś klienci mają na to 10 dni, często można było jednak usłyszeć, że okres ten jest zbyt krótki. Nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża go o cztery doby nawet ten termin nie jest jednak ostateczny. Prawodawca wydał specjalne zalecenia odnoszące się do działania w przypadku, w którym przedsiębiorca nie zdecyduje się na poinformowanie klienta o przysługującej mu możliwości odstąpienia. Karą będzie w tej sytuacji możliwość rezygnacji z umowy nawet przez rok od momentu upłynięcia 14-dniowego okresu zagwarantowanego przez ustawę. Nie inaczej wygląda sytuacja i wówczas, gdy klient nie zostanie poinformowany o obciążających go kosztach związanych ze zwrotem towaru. W takiej sytuacji to przedsiębiorca będzie zobligowany do ich poniesienia.

ustawa o prawach konsumenta, nowa ustawa konsumencka regulamin sklepu internetowego, nowa ustawa konsumencka 2014,

Prawa konsumenta

nowa ustawa konsumencka 2014, nowa ustawa konsumencka,

Nowa ustawa konsumencka 2014

Każdy z nas jako konsument posiada pewne podstawowe i te bardziej szczegółowe prawa, do których wypełniania jest zobowiązana strona sprzedająca. Szczególnie dotyczy to naszych relacji z bankami, kiedy niejednokrotnie mamy wrażenie, że jesteśmy zmuszani do zawarcia takiej a nie innej umowy. Warto jest więc być świadomym tego, jakie prawa nam przysługują. Regulacje tychże praw wprowadza ustawa o prawach konsumenta, która poprzez dynamikę rozwoju handlu w dzisiejszych czasach, jest często zmieniana, tak aby móc być dopasowaną do światowych standardów.Po pierwsze, warto jest wiedzieć, że bank jest podmiotem, który po prostu sprzedaje swoją usługę drugiej stronie, czyli konsumentom, którymi w tym przypadku jesteśmy my. Nieważnym więc jak bardzo bank nalega na zawarcie umowy – jeżeli obowiązujące w niej warunki nam nie odpowiadają, nie musimy jej podpisywać. Jednocześnie, jeżeli bank chce wprowadzić nas w błąd, czy tez umieszcza przed nami informacje niekoniecznie zgodne z prawdą lub nie informuje nas o znaczących szczegółach umowy, my jako konsumenci posiadamy możliwość odstąpienia od takiej umowy. Musi to być jednak błąd znaczący. Konsument ma również prawo do ochrony przez sąd.

Oznacza to, że w przypadku gdy jedna ze stron ustnie zgodzi się na wniesienie jakiejkolwiek poprawki do podpisywanej umowy, a następnie nie wciela jej w życie, konsument ma prawo do odwołania się do sądu. Nie musi w tymże przypadku powoływać się na świadków, których często brak przy rozmowach prowadzonych z bankiem. Konsument nie musi również posiadać znajomości odnośnie aktualnych, poprawnych wzorów umów bankowych. Bank musi więc informować o zmianach w umowie, czy też przygotowywać ją na wzór zgodny z panującymi przepisami prawnymi.

ustawa o prawach konsumenta, regulamin sklepu internetowego, ustawa o prawach konsumenta

Podstawowe prawa konsumenta

ustawa o prawach konsumenta,nowa ustawa konsumencka 2014, nowa ustawa konsumenckaKażda osoba robiąca zakupy zgodnie z prawem uznawana jest za konsumenta. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę nie jesteśmy zdani na swoistą łaskę i niełaskę sprzedawcy. Mamy prawo stawiać wymogi i domagać się praw, które zapewnia nam obowiązująca ustawa o prawach konsumenta. Obecnie obowiązuje w Polsce ustawa z 2 marca 2000 roku. Zawiera ona szereg przepisów oraz definicji odnoszących się do transakcji rynkowych. W pierwszej kolejności ustawa o prawach konsumenta dokładnie określa, kto zgodnie z obowiązującym prawem, uznawany jest za konsumenta. Warto zwrócić uwagę na to, że przepisy odnoszą się nie tylko do osób zakupujących konkretny towar (np. żywność, odzież, sprzęt RTV itp.), ale także do wszystkich korzystających z usług. Chodzi tutaj nie tylko o drobne usługi (np. fryzjerskie, kosmetyczne), ale także o umowy z bankami czy sieciami telefonii komórkowej.

Kolejnym ważnym punktem, który zawiera ustawa o prawach konsumenta jest zapis o odpowiedzialności za produkt. Chodzi tutaj przede wszystkim o produkty o cechach niebezpiecznych. Kolejną częścią przepisów, na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest cześć ustawy opisująca prawa konsumenta do informacji. Sprzedawcy muszą egzekwować również zapisy o niewprowadzaniu konsumenta w błąd. Zakaz informacji błędnych odnosi się w praktyce przede wszystkim do reklam.

Ustawa o prawach konsumenta dokładnie definiuje także to, że sprzedawca lub usługodawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi wszelkich informacji o oferowanym produkcie lub usłudze. W przepisach dokładnie definiowane są również obowiązki, które ciążą na producentach poszczególnych grup towarów (np. żywność, kosmetyki, chemia itp.).

Nowe zmiany w ustawie o prawach konsumenta

ustawa oprawach konsumentaWedług ustaleń już w grudniu roku 2014 ma wejść w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ta będzie miała duży wpływ na dotychczasowe prawa zarówno osoby kupującej jak i podmiotu sprzedającego. Jak na ten moment została ona przegłosowana w Sejmie i czeka na poprawkę Senatu. Jeżeli chodzi o wprowadzane zmiany, będą się one odnosić przede wszystkim do zakupów robionych przez Internet. Osoby zajmujące się sprzedażą tą drogą będą musiały zaświadczyć o swojej wiarygodności poprzez wprowadzenie nowej polityki sprzedaży, która oprócz posiadania regulaminu sklepowego, będzie wymagała spełniania innych obowiązków.

Wprowadzenie ustawy ma na celu zoptymalizowanie sposobu sprzedaży tak aby spełniał on standardy założeń i dyrektyw unijnych – jest więc w pewien sposób niezbędne wprowadzenie nowych zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Co ulegnie zmianie? Przede wszystkim będzie to wprowadzenie większej ilości obowiązków związanych z informowaniem klienta o zakupie oraz prawie do zrezygnowania z kupna, jeżeli będzie się on odbywał drogą niestandardową. Sprzedaż nietypowa jest to bowiem sprzedaż poza obrębem przedsiębiorstwa, czyli przez Internet lub na odległość. Przepisy będą jednakowe dla osób zamawiających towar na terenie kraju jak i poza jego obrębem. Potwierdzenie o zawarciu umowy będzie musiało znajdować się na trwałym nośniku, który ma być przekazany osobie kupującej.

Jeżeli sprzedawca nie zastosuje się do wprowadzonych w życie zmian, czekają go surowe konsekwencje – będą nimi między innymi unieważnianie umów, a także w razie skargi klienta, zwrócenie mu całkowitych kosztów związanych ze sprzedażą.